I K E I 3 : BULLGULL . OR.HUGANOUS . FESTUM . HUNGONES

BULLGULL

B U L L G U L L

ブルガー:弾むように移動。体当たりやガスで攻撃。

OR.HUGANOUS

OR.HUGANOUS

オル・ハガヌース:両手の間に光弾を充填し発射する。

FESTUM

F E S T U M

フェストゥム:頭上に発生させた氷柱を高速発射して攻撃。

HUNGONES

H U N G O N E S

ハングワンズ:天井に触手状の足を這わせて移動。


< . . B A C K N E X T . . >